Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

více  Zavřít popis alba 
 • 22.2.2000
 • 27 zobrazení
 • 0
 • 00
Gastronomická výstava v HK. Co mne zaujalo.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.3.2019
 • 28 zobrazení
 • 1
 • 00
Na začátku léta 2017 Jsem ve spěchu projížděl na kole městečkem Josefov, které mne zaujalo. Z dřívější doby jsem ho znal jen jako město kasáren a nepřizpůsobivých občanů. Tentokrát jsem se na něj podíval jinýma očima, zaujalo mne a za několik dní jsem se do něj vrátil s fotoaparátem.

Původně zde stála vesnice Ples, která stavbě pevnosti podlehla na příkaz Františka Josefa II. (přejmenováno po něm v r. 1793). Pevnost byla vybudována v letech 1780 - 1787. Důvodem byla změna hranice Habsburského mocnářství a ztráta Kladského hrabství. Bylo nutné zabezpečit novou státní hranici a přístup k Vídni. I když byl v té době Hradec Králové přestavěn na bastionovou pevnost, stál příliš ve vnitrozemí a nemohl účinně bránit proti útočným operacím pruské armády. Mírné návrší nad soutokem Labe a Metuje, kde stál Ples, mělo výhodnou strategickou polohu. Pro Josefov jsou mimořádné rozsáhlé sítě podkopů (42 km), zesílení vnitřních bastionů a silná krytá cesta osazená velkými pevnůstkami v jejich zalomeních.

Při stavbě se hloubily příkopy, vršily valy. Koryta Labe a Metuje byla zregulována a přehrazena. Soutok řek byl posunut o 700 metrů dál. Pevnost spolykala na 360 miliónů jaroměřských cihel, pískovec z Dubence, Choustníkova Hradiště a Stanovic.

V roce 1789 se díky Velké francouzské revoluci Prusko a Habsburská monarchie povznesli nad své nepřátelství a Josefov nebyl použit k původnímu účelu. Za dob Napoleonských válek sloužil jako arest pro zajaté vojáky. V roce 1866 kdy se Prusko a Rakousko střetlo u Hradce králové, se Prusko nezdržovalo dobýváním Josefova a ten jen sloužil jako velká zbrojnice, muniční a výstrojní sklad s nemocnicí. Roku 1888 byl status pevnostního města zrušen. Během První světové války sloužil jako zajatecký tábor. Za Druhé světové války sloužil jako cvičiště protektorátního vládního vojska. Vzhled pevnostního města poznamenala okupace sovětskými vojsky (1968 - 1991). V polovině 90. let vojsko z města odešlo a pro velkou část objektů se nepodařilo najít využití. Objekty a zařízení byly devastovány a rozkrádány. Pro neudržovanou kanalizaci několika desetiletí, vytrhané podlahy, přeměnu některých podzemních částí na kanalizaci a podmáčení hrozilo zřícení chodeb a obytných domů. K roku 2011 byla kanalizace sanována na čtyři větve a kanalizace Korunních hradeb na pravém břehu Labe je zatím neopravena - důsledkem jsou i nevyjasněné majetkové vztahy.
více  Zavřít popis alba 
 • červenec 2017
 • 62 zobrazení
 • 0
 • 00
SOUBOR ALEGORICKÝCH 24 SOCH MATYÁŠE BERNARDA BRAUNA. PLASTIKY BYLY VYTESÁNY BĚHEM DVOU LET PO ROCE 1717. KOLEKCE BYLA BAREVNÁ, MĚLA POUKAZOVAT NA ROZPOR MEZI DOBREM A HŘÍCHEM. ŽIVOST MODELACE SOCH DODÁVAJÍ ROZEVLÁTÁ ROUCHA, ŽIVÉ VÝRAZY V ZACHYCENÉM POHYBU POSTAV, DYNAMIKA A BAREVNOST VARIACÍ TÉMATU.
DO JEDNOTLIVÝCH ALEGORIÍ UVÁDĚJÍ TŘI ANDĚLÉ, KTEŘÍ SVÝMI ATRIBUTY A POSTOJI DEMONSTRUJÍ: NÁBOŽENSTVÍ, MILOSRDNOU A ŽALOSTNOU SMRT. PŘED ALEGORIEMI CNOSTÍ, JE MEZI ANDĚLI UMÍSTĚNA I SOCHA VÍRY.
více  Zavřít popis alba 
 • 5.6.2017
 • 18 zobrazení
 • 0
 • 00
6 komentářů
 • 26.3.2017
 • 24 zobrazení
 • 3
 • 66
3 komentáře
 • 13.3.2017
 • 17 zobrazení
 • 2
 • 33
Kategorie: přírodazvířata
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 13.12.2015
 • 51 zobrazení
 • 1
 • 22
Po prohlídce zámku jsem navštívil park, který mi tak posloužil k pozvolnému přechodu mysli z historie do současnosti. V některých částech mi park připomínal Babiččino údolí a Ratibořice. Není divu, Ratibořický zámek s parkem a Opočenský jsou v duchu renesance. Součástí parku jsou dva rybníky, několik vodopádů a nespočetné množství lávek a staveb. Při procházce se člověk zasní do romantických scenérií v chráněném údolí Zlatého potoka, který je dlouhý asi 7 kilometrů.

Zámecký park je koncipován v anglickém stylu a pochází z let 1806 - 1820. To je ve stylu krajiny, není zde žádné symetrické uspořádání jako ve francouzských zahradách. Dřeviny jsou tvořeny starými vzrostlými stromy a zbytků původních suťových lesů s habrem a jilmem. Na park volně navazuje obora s chovem daňka, muflona a jelena.
V parku byl natáčen film Smrt talentovaného ševce a Babička (s Libuší Šafránkovou). ...já proč mi to tolik ty Ratibořice připomínalo.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 18.4.2015
 • 26 zobrazení
 • 1
 • 22
Zámek vznikl přestavbou původně gotického hradu v 16. století. Mezi nejvýznamnější majitele patřily rody Trčků z Lípy a Colloredo-Mansfeldové. Po nacistické okupaci byl zámek konfiskován a po roce 1945 přešel do vlastnictví státu. Od roku 1993 je zámek předmětem restitučních nároků potomků rodu Colloredo-Mansfeld. Samotný zámek obsahuje řadu unikátních sbírek zbraní a obrazů a mimo jiné i obraz, o kterém se předpokládalo, že by jeho autorem mohl být Hieronymus Bosch. Od roku 1995 je zámek Opočno zařazen na seznam národních kulturních památek České republiky.
První zmínka o Opočně je uvedena v Kosmově kronice k roku 1068. Dalším záznamem potvrzujícím existenci Opočna je Vyšehradská listina vydaná knížetem Soběslavem I. v roce 1130.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.4.2015
 • 31 zobrazení
 • 1
 • 00
TAK JSEM SI PŘEDČASNĚ UDĚLAL RADOST - JEŽÍŠKA A DNES BYLO POPRVÉ HEZKÉ POČASÍ K VYZKOUŠENÍ.
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • 3.12.2015
 • 54 zobrazení
 • 4
 • 99
více  Zavřít popis alba 
 • 3.5.2015
 • 28 zobrazení
 • 1
 • 00
Jednou z dominant centra Husova náměstí je 9,51 m vysoký Morový sloup. Postaven byl z vděku, že v roce 1713 „Bůh městečko Lomnici ochránil“. Sousoší je tvořeno centrálním sloupem s korintskou hlavicí ne němž stojí socha patronky města Panny Marie Lomnické. Na balustrádě kolem sloupu stojí sochy 4 světců, sv. Rozálie, sv. Jana Nepomuckého, sv. Šebestiána a sv. Vavřince. Dílo je zřejmě prací sochařům z okruhu mistra Brokoffa. V době vzniku stávalo sousoší pod horní kašnou, při opravě náměstí bylo v roce 1890 přeneseno na současné místo v centru náměstí.
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 26.8.2015
 • 41 zobrazení
 • 2
 • 33
JEDEN VOLNÝ JARNÍ PÁTEK JSEM SE VYDAL S KOLEM VLAKEM DO JAROMĚŘE. PŮVODNĚ JSEM CHTĚL ZAJET KE KOSTELU DO HOLOHLAV, OTOČIT SE ZPĚT A JET DO KUKSU. JENŽE V JOSEFOVĚ MNE ZMÁTLA ŘEKA STARÁ METUJE. JE TO TAKOVÁ ODTRŽENÁ ODNOŽ METUJE, KTERÁ PROPLOUVÁ JOSEFOVSKÝMI LOUKAMI, NA KTERÝCH HNÍZDÍ MNOHO ZAJÍMAVÝCH DRUHŮ PTÁKŮ A ZASE SE METUJE VLÉVÁ. ĆASOVĚ JSEM MĚL VELKÝ SKLUZ A DO KUKSU NEDORAZIL. V MOKŘANĚCH STARÉ METUJE JSEM SI NABRAL VODY A BAHNA NEJEN DO KOLA, ALE I DO BOT. I TAK ZA TO VÝLET STÁL. KDYBYCH NEZABLOUDIL, NEMĚL BYCH O PTAČÍCH JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH POTUCHY´.
více  Zavřít popis alba 
 • duben 2015
 • 39 zobrazení
 • 0
 • 00
V albu vytvořeném před dvěma roky, jsem se zaměřil pouze na fotografie. Letos přikládám něco málo informací o výstavách pořádaných Klubem skalničkářů Praha.

Klub byl založen v roce 1970, ale první výstava skalniček v Praze byla uspořádána již o rok dříve ve foyeru Národního muzea, věnována lomikamenům. (Lomikámen - saxifraga.) Výstavy se pak každoročně konaly na různých místech Prahy. Několik let se vystavovalo ve Vojanových sadech na Malé Straně, na Starém Městě v ambitech kláštera v Husově ulici a několik vánočních výstav v Jilské ulici. Jeden čas byla výstava aranžována na holé stavební pláni na Vyšehradě, kde byla narychlo postavena skalka. Nakonec se podařilo získat do dlouholetého pronájmu farní zahradu při kostele Sv. Jana Na Skalce na Karlově náměstí, kde se výstavy staly trvalou součástí kulturního života města. Zahrada postupně procházela úpravami, byly vystavěny přírodní skalky různých typů a osazena kamenná koryta. Prostředí se stalo součástí okolních historických budov ( barokního kostela a nejtajemnější budovy v Praze - Faustova domu.) Klub skalničkářů získal do dlouholetého pronájmu sousední parcelu u Faustova domu, na které bylo rumiště. Pozemek byl vyčištěn a upraven. Základem architektonické úpravy se stal amfiteátr z pískovcových desek, tvořící uprostřed nepravidelného pozemku systém půlkruhových teras s velice příznivým teplým klimatem, umožňující přezimování i choulostivějších rostlin pod širým nebem.

Třikrát do roka pořádá klub na tomto místě výstavu:
- Jarní výstava přináší velmi rané květy vzácných rostlin pěstovaných většinou ve studeném skleníku (Saxifraga, Primula, Dionysia, jarní cibuloviny), vystavené na speciální konstrukci.
- Májová výstava je hlavní výstavní akcí. Odpoledne před jejím zahájením je pořádána vernisáž pro zvané hosty. Exponáty jsou z velké části zapůjčeny členy Klubu. Aranžéři je zakomponují do trvalé výsadby tak, aby celá expozice působila jako přirozený celek.
- Podzimní výstava ukončuje sezónu a představuje skalničky pozdního léta a začátku podzimu, které jsou doplněny trvalkami, drobnými keři, podzimními cibulovinami apod.
Kategorie: koníčkypříroda
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 31.3.2015
 • 131 zobrazení
 • 2
 • 44
DRAGOON RIDE. To je název pro obří přesun části americké armády šesti zeměmi. Jeden z praporů, který se účastnil pobaltského cvičení nazvaného Atlantic Resolve (Atlantické odhodlání), zamířil z Estonska, Litvy a Lotyšska na základnu v německém Vilsecku. Na své cestě projely Českem třemi trasami, rozděleni do třech částí. Společně se setkaly v kasárnách v Ruzyni a dále společně pokračovaly na Plzeň a na svou domovskou základnu Rose Barrack ve Vilsecku, která je od českých hranic přibližně vzdálená 65 kilometrů.

Přes Česko se přesouval 3. prapor 2. pluku kavalerie, který měl přibližně 516 osob a 118 obrněných vozidel převážně typu Stryker.

Několik - málo - fotografií jsem pro lepší představu převzal z internetu. Je to u nich uvedeno.

Na internetu jsem našel dva odkazy na kterých jsou pěkné fotograie amerických dragoonů a jejich cesta. Kdo ve čtení dorazil až sem, bude pro něj jistě odměnou se na ně podívat.

http://www.sportovninoviny.cz/fotogalerie/?id=1425

http://www.metro.cz/foto.aspx?r=co-se-deje&c=A150330_124324_co-se-deje_rab&foto=&thumbs=1#JSK5a4229_F140324_05.jpg
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • květen 2005 až duben 2015
 • 127 zobrazení
 • 1
 • 33
Jedno slunné jrní odpoledne jsem si udělal procházku po vrstevnici hory, která se jmenuje Javor a udělal pár fotografií, co mne zaujalo.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • březen 2015
 • 25 zobrazení
 • 2
 • 22
Město známé jako brána západních Krkonoš, založili někdy počátkem 14. století páni z Valdštejna jako hospodářské a tržní centrum rozsáhlého štěpanického, později jilemnického panství. Funkci hospodářského, obchodního, ale také kulturního centra oblasti si udržuje dodnes. Původ jména Jilemnice připomíná městský znak = strom jilm v přirozených barvách a ve stříbrném poli. Ze slavných historických tradic připomeňme zejména zdejší plátenictví, které vrcholu dosáhlo na přelomu 18. a 19. století a dosud ve své špičkové kvalitě nebylo překonáno. Známá a slavná je rovněž tradice lyžařská, jež se zde začíná tvořit od roku 1892 a vynesla Jilemnici označení „kolébka českého lyžování“. Od roku 1894 zde sportovní lyžování organizuje Český krkonošský spolek SKI, nejstarší samostatný lyžařský spolek v českých zemích. Město dnes vědomě navazuje na zdejší hluboké turistické tradice a chce zdůraznit své turistické a rekreační funkce. Předpoklady k tomu vytváří nejen vhodná poloha obce a její půvabné okolí, ale také velmi přívětivé cenné historické jádro, skládající se ze tří na sebe navazujících souborů.

Popis znaku: Na stříbrném štítě stojí na trávníku jilm v přirozených barvách.

Pamětihodnosti: radnice z roku 1789, vybavená unikátními věžními bicími hodinami, dvě barokní sousoší z poč. 18. stol a empírová kašna z roku 1839. Zámecký areál s komplexem zámeckých budov, zámeckým parkem, farou a kostelem sv. Vavřince nese barokně-renesanční rysy.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 24.3.2015
 • 42 zobrazení
 • 1
 • 11
Kamarád se dozvěděl, že mám bledule rád, dal mi tip na místo, které je mnohem větší, než to nedaleko mého domova. (O dvě alba zpět.)

...bylo to po ránu, prsty promrzlý na spoušti a já se nemohl na to nádherné místo vynadívat. Příroda se probouzela do jarního dne, ranní ticho občas přerušilo projíždějící auto po silnici nad potokem. Jinak všude klid a syrovost mladého jara ve vzduchu visela všude kolem mne. Byl jsem tam jen já, potok a bledule. I když jsem se vrátil promrzlej na kost, stálo to za to.
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
25 komentářů
 • 24.3.2015
 • 84 zobrazení
 • 2
 • 2525
20 komentářů
 • 19.3.2015
 • 100 zobrazení
 • 3
 • 2020
Každé jaro se na ně chodím dívat a jsem z nich vždy unešen. Vykvetou vždy v cípu listnatého lesa, který je nedaleko od mého bydliště. Cesta k nim trvá necelou čtvrthodinu.Tentokrát jsem po cestě narazil na rozkopnuté mraveniště Snad si to hoši brzo opraví. Hemžilo se jich tam dost. Každý rok se jejich koberec rozšiřoval, ale letos je malý. Kde kvetou? Neprozradím, aby někoho nenapadlo je trhat.
více  Zavřít popis alba 
14 komentářů
 • 17.3.2015
 • 69 zobrazení
 • 0
 • 1414

Nebyla nalezena žádná alba.

Aktivní od

25. března 2012

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama